Integritetspolicy

Hos oss är det tryggt och säkert att handla och vi behandlar alla dina personuppgifter med största säkerhet. För att göra din användarupplevelse enkel och smidig använder vi oss av cookies.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Nordic E Trade AB, org. nr 556761-9779, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i vår verksamhet. Som personuppgiftsansvarig är det vårt ansvar att se till att dina uppgifter hanteras korrekt och säkert i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och nationell dataskyddslagstiftning, som finns för att skydda privatpersoners integritet.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar in personuppgifter som är relevanta för det ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy som du själv lämnar till oss. När du använder våra tjänster kan vi samla in olika typer av information, t.ex. uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress och IP-adress. Du behöver inte tillhandahålla de personuppgifter vi efterfrågar men om du väljer att inte göra det kan vi i flera fall inte tillhandahålla dig våra tjänster.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi komma att inhämta uppgifter från samarbetspartners, t.ex. Facebook.

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter om dig?

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig för olika på förhand bestämda ändamål. Vi kan komma att använda dina personuppgifter för:

  • att utföra och administrera våra tjänster
  • att tillvarata dina intressen
  • redovisnings- och faktureringsändamål
  • att kontakta dig angående din beställning eller information som ansluter till din beställning
  • att utveckla eller analysera verksamheten
  • att kommunicera med dig
  • att skicka nyhetsbrev till dig
  • rekryteringsändamål, och/eller
  • att marknadsföra våra tjänster och produkter

Profilering

Vi utför automatisk profilering baserat på webbaktivitet och din profil kan användas i marknadssyfte. Profilering enligt GDPR innebär en behandling av personuppgifter för att bedöma vissa personliga egenskaper hos dig, t.ex. för att analysera eller försöka förutsäga dina personliga preferenser, intressen och beteenden. Genom att kunna förutsäga dessa personliga egenskaper kan vi hela tiden förbättra våra erbjudanden efter dina behov. Profilering används bland annat för marknads- och kundundersökningar samt marknadsföring.

Vilka är de legala grunderna för vår behandling av dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att (I) det är nödvändigt för oss för att vi ska kunna fullgöra avtal med dig, (II) du har samtyckt till behandlingen av personuppgifter, (III) fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss, och/eller (IV) uppfylla vårt berättigade intresse som aktör vid tillhandahållande av våra tjänster.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi anlitar leverantörer (personuppgiftsbiträden) som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner, t.ex. för att hantera kundtjänstfrågor och beställningar. Primärt använder vi oss av personuppgiftsbiträden inom EU/EES. Vi kan dock komma att anlita personuppgiftsbiträden utanför EU/EES. Vi vidtar lämpliga åtgärder enligt GDPR för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och säkra även om uppgifter behandlas utanför EU/EES. För att försäkra oss om att det finns tillräckliga skyddsåtgärder i enlighet med GDPR i verksamheten hos personuppgiftsbiträden vi samarbetar med utanför EU/EES så kommer deras behandling alltid att följa EU-kommissionens standardkontrakt.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som behandlingen är nödvändig för att uppfylla de ändamål för vilka uppgifterna samlats in och/eller vi har en rättslig förpliktelse att bevara personuppgifterna. Om du återkallar ditt samtycke till en behandling eller avanmäler dig från vårt nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst återkalla eller ändra de samtycken som du lämnat till oss. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att under vissa förutsättningar och i viss utsträckning få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Säker betalning

Vi erbjuder säker betalning i samarbete Klarna Bank AB. När du betalar skickas du vidare till en säker sida med ett SSL certifikat från Klarna Bank AB. Där kan du ange dina uppgifter och betala tryggt. Vi hanterar eller lagrar aldrig dina kortuppgifter.

Information om cookies

Cookies är små textfiler som lagras på din dator eller enhet av din webbläsare när du besöker våra plattformar. Dessa filer gör det möjligt för oss att samla in information, inklusive uppgifter om vilka sidor och funktioner du besöker och använder. Vissa cookies är kritiska för webbplatsens funktionalitet, t.ex. att spara artiklar i din kundvagn, medan andra tjänar andra syften, t.ex. att samla in statistik. Användningen av cookies gör det också möjligt för oss att analysera besökarnas beteende för att förbättra webbplatsen och visa riktade onlineannonser, till exempel annonser för produkter som du har tittat på.

Genom att klicka på länken nedan kan du uppdatera ditt samtycke och se en lista över alla cookies som används på webbplatsen.

Inställningarför cookies

Ändring av integritetspolicyn

Vi behåller oss rätten att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Om integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att publiceras på Nordic E Trade ABs webbplats.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor kring behandlingen av personuppgifterna eller om du upplever att dessa är felaktiga, vill begära rättelse, radering, begränsning eller vill invända mot behandlingen vänligen kontakta oss via gdpr@photowall.com.

Klagomål

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Integritetskyddsmyndigheten som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.