HÅLLBARHET

Photowall står för en miljövänlig produktion, ansvarsfulla inköp och etiskt företagande. Vi har åtagit oss att minska på avfallet, använda förnybar energi och säkerställa rättvisa metoder. Den väg vi har stakat ut är tydlig: vi vill skapa med omsorg, ha meningsfulla samarbeten och ett arbetssätt präglat av integritet.

Koldioxidmedvetenhet

 • Utsläpp som från 5 bilar
  Utsläppen i samband med vår produktion ligger på anmärkningsvärt låga 23 ton CO2, vilket är ungefär lika lite som 5 personbilar släpper ut på ett år.
 • 100 % förnybar energi
  Både våra produktionsanläggningar och vårt huvudkontor drivs av 100 % förnybar energi.
 • Leverantörsengagemang
  En betydande andel på 70 % av våra partner har gått över till förnybara energikällor, vilket bidrar till lägre utsläpp under hela produktens livscykel.

Att omfamna cirkularitet

 • On demand-produktion
  Varje enskild tapet tillverkas efter beställning, vilket eliminerar risken för överproduktion.
 • Vattenbaserat lim
  Våra tapeter sätts upp med vattenbaserat tapetlim.
 • Minimalt antal returer
  Exceptionell kvalitet och ett stort kundengagemang resulterar i betydligt färre returer.

Produktomsorg

 • Tapeter med ansvarsfullt anskaffade råvaror
  Våra tapeter kommer från ansvarsfullt skogsbruk.
 • Hållbara förpackningar
  Vi ser till att alla förpackningsmaterial kommer från hållbara källor.
 • Miljövänligt färg
  Vår färg är biologiskt nedbrytbart och fritt från lösningsmedel och skadliga kemikalier.

Läs mer om vårt material i vår miljöpolicy.

Etisk leveranskedja

 • Tillverkade i Sverige
  Alla våra tapeter är tillverkade i vår egen anläggning i Stockholm, Sverige, vilket säkerställer kvalitet och etiska arbetssätt.
 • Leverantörsgranskning
  Vi genomför noggranna granskningar av våra leverantörer utifrån sociala och miljömässiga aspekter.
 • Betrodda partner
  Våra leverantörsrelationer är inte bara noggrant utvalda utan också långvariga, vilket främjar stabilitet och etiska arbetssätt.

Mångfald och välbefinnande

  Photowall främjar en kultur av inkludering och mångfald och arbetar för att vara en positiv arbetsplats där alla respekteras och får möjlighet att växa som människor.

Säkerheten först

  Vår produktutveckling och testning följer de strängaste säkerhetsstandarderna och utvecklas kontinuerligt för att säkerställa maximalt konsumentskydd.