Vårt miljöarbete

Vi tänker på miljön i alla steg i vår produktion – från tillverkning till leverans. För miljöns skull tillverkar vi bara produkter på beställning vilket innebär att inga produkter läggs på lager eller kastas bort i onödan.

Vårt miljöarbete

I vår tapetfabrik strävar vi efter att minimera miljöpåverkan och vårt miljötänk implementeras i allt vi gör. All tillverkning sker på beställning vilket innebär att vi endast tillverkar den mängd produkter som behövs, inga produkter läggs på lager eller kasseras i onödan. Den tryckfärg vi använder för våra tapeter innehåller inga lösningsmedel eller farliga kemikalier och är biologiskt nedbrytbar. Spillmaterial från vår produktion återvinns av miljöentreprenören Hans Andersson Recycling AB. Läs mer om vårt material i vår miljöpolicy

Vårt samarbete med Vi-skogen

När du handlar av oss stödjer du samtidigt vårt arbete med den svenska biståndsorganisationen Vi-skogen. Tillsammans med Vi-skogen planterar Photowall varje år 5000 träd i området runt Victoriasjön i östra Afrika.

Om vi-skogen

Vi-skogen samplanterar träd och grödor vilket ger livlösa åkrar tillbaka sin naturliga bördighet och bidrar till mer näring på borden. Träden förbättrar också det lokala klimatet och ökar tillgången till vatten.

Genom trädplanteringen förbättras bönders produktion och familjers försörjning. Träden ger ved, virke och foder till djuren och frukt till mat.

Vi-skogens hemsida kan du läsa mer om deras arbete och bli en trädplanterare.

Våra miljöinsatser

Många av våra samarbetspartners har funnits med oss sedan vi startade för 16 år, och delar våra värderingar och syn på miljö i stort. De sociala riskerna i vår leveranskedja är låga och våra partners tar sitt miljöansvar på största allvar. Det är vi stolta över.

En del av vår hållbarhetsstrategi innebär att kontinuerligt arbeta för förbättring av våra sociala villkor och minimera miljöpåverkan så mycket som möjligt, i hela leveranskedjan. Vi jobbar hårt för att hålla en god och hög arbetsmiljö, skydda vår miljö och respektera mänskliga rättigheter.

Vi försöker leva upp till vårt åtagande genom att;

  • Producera och köpa majoriteten av produkter och material lokalt
  • Arbeta för långsiktiga relationer med ett fåtal, väl utvalda leverantörer- Hålla en öppen dialog kring sociala och miljömässiga villkor - Genomföra systematisk “Due Diligence” i vår leverantörskedja
  • Aktivt arbeta på förbättringsåtgärder tillsammans med våra leverantörer.

År 2021 hade vi 10 leverantörer av tapeter, affischer och canvas. 7 leverantörer var baserade i norra Europa medan 3 leverantörer var baserade i Kina och Taiwan. 87 % av vår totala volym köptes från europeiska leverantörer.

Under 2022 utökade vi vårt ansvarsarbete i leverantörskedjan genom att ta fram en miljödokument med riktlinjer för Photowall. Detta för att genomföra Due Diligence i vår leverantörskedja i enlighet med OECD:s “Due diligence guidance for responsible business conduct”. Under projektet togs en detaljerad social- och miljömässig riskanalys fram, baserad på produktionsland, produkttyp och produktionstyp för alla delar av leveranskedjan. Vi kartlade också våra egna bedömningar kopplat till riskanalysen och identifierade potentiella luckor i rapporten. Baserat på riskkategoriseringen och vår analys definierade vi sedan framtida fokusinitiativ med våra leverantörer.

Ett av initiativen innebär att vi kommer att börja samla in en uppdaterad uppsättning av hållbarhetsåtgärder från våra leverantörer, till exempel konvertering för förnybar energi, för att nämna en av flera. En sådan typ av åtgärd kommer att hjälpa oss och våra leverantörer att minska koldioxidutsläppen och komma ännu en nivå högre med vårt hållbarhetsarbete.

Miljöstandarderna i vår leverantörskedja är idag mycket höga. Vår största pappersleverantör har fått Ecovadis guldbetyg för hållbarhetsförvaltning och prestanda, och är bland massa- och pappersindustrins mest hållbara tillverkare. Ecovadis har satt upp mål för minskning av koldioxidutsläpp och vattenutsläpp och använder redan idag 30 % förnybar energi. Allt vårt trä och papper uppfyller kraven i EU:s timmerförordning som förhindrar handel med olagligt avverkat virke. Vidare är 100 % av vårt papper är FSC-certifierat, vilket innebär att det kommer från hållbart förvaltade skogar med goda sociala villkor.

De sociala arbetsförhållandena i vår leveranskedja är också höga och har en produktion i länder där arbetsmiljön både är hög och noga övervakad. Under 2022 infördes en uppförandekod (Supplier Code of Conduct) som kommer att skicka ut till alla våra leverantörer under de kommande månaderna. Denna kommer sedan ligga till grund för våra framtida sociala och miljömässiga leverantörsamarbeten. Vår riktlinje för “Due Diligence” innehåller också uppdaterade riktlinjer för onboarding av nya leverantörer.

Snabb leverans

Din beställning skickas inom 1–4 dagar (just nu 5-8 dagar) och du har alltid fri frakt. Tapetlim ingår.

100% Garanti

Vi vill bara ha nöjda kunder, därför har du alltid 30 dagars öppet köp och du får pengarna tillbaka om du inte är nöjd.